04.05.2023

Subscrisa, INDUSTRIAL PARC SRL, cu sediul în GALAȚI, Calea Prutului nr.304, Jud. GALAȚI, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul GALAȚI sub J17/458/2003, având Cod Unic de Înregistrare RO15339073, reprezentată prin directorul general Udriș Cristian formulăm prezenta:
Cerere ofertă furnizare servicii de auditare a situațiilor financiare 2022-2024.

Mai jos va atașăm caietul de sarcini aferent serviciilor.

Caiet de sarcini

Vă solicităm să ne transmiteți ofertele dvs. până în data de 10.05.2023, ora 14:00, pe adresa de e-mail: [email protected], sau în plic sigilat depus la registratura societății.