05.05.2023

Subscrisa, INDUSTRIAL PARC SRL, cu sediul în GALAȚI, Calea Prutului nr.304, Jud. GALAȚI, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul GALAȚI sub J17/458/2003, având Cod Unic de Înregistrare RO15339073, reprezentată prin directorul general Udriș Cristian formulăm prezenta:
Cerere ofertă pentru lucrări de reparații și igienizare bazin apa și stație pompare.

Mai jos va atașăm caietul de sarcini aferent serviciilor.

Caiet de sarcini lucrări de reparații

Vă solicităm să ne transmiteți ofertele dvs. până în data de 11.05.2023, ora 14:00, pe adresa de e-mail: [email protected], sau în plic sigilat depus la registratura societății.