ANUNȚ EXTERNALIZARE SERVICII CONTABILE

Subscrisa, INDUSTRIAL PARC SRL, cu sediul în GALAȚI, Calea Prutului nr.304, Jud. GALAȚI, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul GALAȚI sub J17/458/2003, având Cod Unic de Înregistrare RO15339073, reprezentată prin directorul general Udriș Cristian formulăm prezenta:
Cerere ofertă furnizare servicii de contabilitate.
Prin care vă solicităm să ne transmiteți până în data de 29.03.2023, ora 12:00, pe adresa de e-mail: [email protected], oferta Dvs. privind efectuarea serviciilor de contabilitate, în următoarele condiții:
• Ofertantul să fie membru CECCAR.
• Valoarea contractului de furnizare servicii de contabilitate nu va fi modificată cel puțin 3 luni.
Serviciile furnizate trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:
• Supervizarea, verificarea și eventual modificarea sistemului actual de evidență contabilă a Industrial Parc SRL.
• Emiterea facturilor și trimiterea lor către ANAF(e factură),efectuarea contabilității de gestiune a Industrial Parc SRL.
• Organizarea si efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor în contabilitate, cronologic și sistematic, potrivit planului de conturi și a normelor legale.
• Întocmirea și arhivarea documentelor justificative și a registrelor contabile.
• Verificarea corectitudinii înregistrărilor contabile.
• Urmărirea permanentă a legislației din domeniul financiar-contabil, respectarea ei și propuneri de îmbunătățire a modului de înregistrare contabilă.
• Propunerea de strategii fiscale.
• Stabilirea obligațiilor de plată lunare, trimestriale, întocmirea documentelor de plată, stabilirea obligațiilor aferente salariilor.
• Întocmirea și verificarea statelor de salarii.
• Întocmirea și depunerea la autorități a tuturor declarațiilor fiscale.
• Întocmirea și verificarea balanței, a bilanțului anual, depunerea bilanțului contabil anual.
• Realizarea contului de rezultate, a tabloului de disponibilități.
• Întocmirea de situațiilor financiare și a rapoartelor lunare, trimestriale și anuale cât și la solicitarea AGA, CA, a directorului Industrial Parc SRL, sau a altor persoane abilitate.
• Întocmirea BVC-ului pe anul în curs.
• Întocmirea execuției bugetare trimestriale.
• Completarea, verificarea efectuarea obligațiilor fiscale către stat, urmărirea efectuării plăților și încasărilor.
• Elaborarea documentației complete pentru obținerea de credite bancare.
• Întocmirea și verificarea registrului de casă, a jurnalelor de vânzări și cumpărări, registrului jurnal.
• Obținerea certificatelor de atestare fiscală pentru Industrial Parc SRL.
• Să reprezinte societatea în fața Administrației Finanțelor Publice, dacă este necesar.
• Sa asigure suport la controalele efectuate de autorități.
• Sa asigure activitatea de control financiar de gestiune.

Așteptăm cu interes oferta Dvs.!

ANUNȚ EXTERNALIZARE SERVICII MENTENANȚĂ IT

Subscrisa,  INDUSTRIAL PARC SRL,  cu sediul în GALAȚI, Calea Prutului nr.304, Jud. GALAȚI, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul GALAȚI sub J17/458/2003, având Cod Unic de Înregistrare RO15339073, reprezentată prin directorul general Udriș Cristian formulăm prezenta:

Cerere ofertă furnizare servicii de mentenanță IT

Prin care vă solicităm să ne transmiteți până în data de 29.03.2023, ora 12:00, pe adresa de e-mail: [email protected], oferta Dvs. privind efectuarea serviciilor de Mentenanța IT, în următoarele condiții:

 • Furnizare de servicii de reparare si întreținere echipamente de calcul (PC) si periferice informatice,
 • servicii de asistenta hardware si software server,
 • furnizare de servicii de reparare si întreținere mașini de fotocopiat si imprimante ,
 • Servicii de hosting pagina web www.parculindustrialgalati.ro

Așteptăm cu interes oferta Dvs.!

Anunţ Important – 21 martie 2023

Industrial Parc SRL organizează licitaţie pentru:

 • închiriere/drept de superficie teren operaţional cu suprafaţă de 115.483 mp,
 • închiriere pavilion administrativ P+2 cu suprafaţa de 1.305,15 mp.
  Licitaţia va avea loc în data de 30 martie 2023, ora 10.00, la sediul RA Zona Liberă Galaţi, str. Al. I. Cuza, Bloc Cristal.
  Informaţii suplimentare şi caietul de sarcini aferent licitaţiei pot fi obţinute la adresa de mail [email protected] .

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

09.03.2023

Industrial Parc SRL Galați, anunță demarea procedurii de obținere a studiului de fezabilitate și a ofertelor de preț pentru lucrări de reparație și revizie a punctelor TRAFO, după cum urmează:

 • Realizarea unui nivel de tensiune = medie tensiune 20KV.
 • Revizie Post transformare = celule medie tensiune.
 • Tablou distributie joasa tensiune.
 • Transformator cu izolatie in ulei 20kV/0,4kV.
 • Cabluri medie tensiune, cabluri joasa tensiune.
 • Emitere Buletine de verificare(PRAM) pentru transformatoare si cabluri.
  Societățile comerciale interesate sunt rugate să trimită oferte, până miercuri 15 martie 2023 ora 13.00, pe adresa [email protected].
  Relații suplimentare la telefon 0740.538.694.

ANUNȚ EXTERNALIZARE SERVICII DE CONSULTANȚĂ JURIDICĂ.

16.01.2023

Având in vedere dezvoltarea activității , Industrial Parc SRL, solicită încheierea unui Contract de consultanță juridică, din sursă externă.
Persoanele fizice sau juridice interesate de această colaborare sunt rugate să trimită o ofertă până Joi 19.01.2022 ora 13.00 pe adresa [email protected].
Informații suplimentare la telefon: 0740538694

ANUNŢ CONCESIUNE INDUSTRIAL PARC SRL GALAŢI

29.11.2022 ora 13:00


Oportunităţi de afaceri:
Industrial Parc SRL Galaţi oferă spre concesiune:

 • teren în suprafaţă de 115.483 mp, cu următoarele utilităţi: apă curentă/canalizare, curent electric.
 • Pavilion administrativ – P+2 cu o suprafaţă de 1.305,15 mp.
  Informaţii suplimentare şi caietul de sarcini aferent licitaţiei pot fi obţinute la adresa de email: [email protected].
  Licitaţia va avea loc în data de 12 decembrie 2022, ora 10.00, la bloc Cristal, etajul 2, (Zona Liberă Galaţi), str. Al. I. Cuza.

ANUNŢ ÎNCHIRIERE/CONCESIONARE INDUSTRIAL PARC SRL GALAŢI

27.10.2022 ora 00:00

Oportunităţi de afaceri:

Industrial Parc SRL Galaţi oferă spre închiriere/concesionare suprafaţa de 21,8 hectare, cu următoarele utilităţi: apă curentă/canalizare, curent electric.

 • Suprafaţă utilă pentru construcţii: 154.585 mp, din care 25.952 mp situaţi la malul Dunării cu o deschidere de 197 ml.
 • Hală – suprafaţă 1.127 mp.
 • pavilion administrativ – P+2 cu o suprafaţă de 1.305,15 mp.
  Informaţii suplimentare şi caietul de sarcini aferent licitaţiei pot fi obţinute la adresa de email [email protected].
  Licitaţia va avea loc în data de 07 noiembrie 2022, ora 10.00, la bloc Cristal, etajul 2, (Zona Liberă Galaţi).

Anunt Important

07.10.2022 ora 10:00

INDUSTRIAL PARC SRL GALAȚI, ACHIZIȚIONEAZĂ SERVICII DE EVALUARE TERENURI ȘI CONSTRUCȚII, ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII / CONCESIONARII AFLATE ÎN PROPRIETATEA PARCULUI INDUSTRIAL .

INFORMAȚII SUPLIMENTARE PE ADRESA DE MAIL [email protected]

AȘTEPTĂM OFERTELE DVS. PANA MIERCURI 12 OCTOMBRIE ORA 15:00 PE ADRESA DE MAIL
[email protected]

Anunt Important


03.05.2022 ora 10:00

INDUSTRIAL PARC SRL GALAȚI, OFERĂ SPRE ÎNCHIRIERE  TEREN IN SUPRAFAȚĂ DE 5 hectare DIN CARE:

– SUPRAFAȚĂ UTILA PENTRU CONSTRUCȚII 3.67 hectare;

– HALA DE DEPOZITARE 1127mp;

– PAVILION ADMINISTRATIV P+2 1364mp. 

LICITATIA VA AVEA LOC IN DATA DE 13.05.2022 ORA 11:00 LA SEDIUL SOCIETATII DIN CALEA PRUTULUI NR.304, MAI MULTE INFORMATII PE ADRESA [email protected]