Anunţ Important 

Subscrisa, INDUSTRIAL PARC SRL, cu sediul în GALAȚI, Calea Prutului nr.304, Jud. GALAȚI, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul GALAȚI sub J17/458/2003, având Cod Unic de Înregistrare RO15339073, reprezentată prin directorul general...

Anunţ Important 

Subscrisă, INDUSTRIAL PARC SRL, cu sediul în GALAȚI, Calea Prutului nr.304, Jud. GALAȚI, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul GALAȚI sub J17/458/2003, având Cod Unic de Înregistrare RO15339073, reprezentată prin directorul general...

Anunţ Important 

23 Ianuarie 2024 Industrial Parc SRL organizează licitaţie pentru:– închiriere/drept de superficie și folosință, teren brownfield cu suprafaţă de 115.483 mp,– dare în folosință-pavilion administrativ P+2 cu suprafaţa de 1.305,15 mp.Licitaţia va avea loc în data de 01...

Anunț Important

6 Decembrie 2023 Subscrisa, INDUSTRIAL PARC SRL, cu sediul în GALAȚI, Calea Prutului nr.304, Jud. GALAȚI, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul GALAȚI sub J17/458/2003, având Cod Unic de Înregistrare RO15339073, reprezentată prin...