ANUNȚ EXTERNALIZARE SERVICII CONTABILE

Subscrisa, INDUSTRIAL PARC SRL, cu sediul în GALAȚI, Calea Prutului nr.304, Jud. GALAȚI, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul GALAȚI sub J17/458/2003, având Cod Unic de Înregistrare RO15339073, reprezentată prin directorul general...

ANUNȚ EXTERNALIZARE SERVICII MENTENANȚĂ IT

Subscrisa,  INDUSTRIAL PARC SRL,  cu sediul în GALAȚI, Calea Prutului nr.304, Jud. GALAȚI, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul GALAȚI sub J17/458/2003, având Cod Unic de Înregistrare RO15339073, reprezentată prin directorul...

Anunţ Important – 21 martie 2023

Industrial Parc SRL organizează licitaţie pentru: închiriere/drept de superficie teren operaţional cu suprafaţă de 115.483 mp, închiriere pavilion administrativ P+2 cu suprafaţa de 1.305,15 mp.Licitaţia va avea loc în data de 30 martie 2023, ora 10.00, la sediul RA...