ANUNŢ

 Societatea INDUSTRIAL PARC S.R.L., asistata de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL,   anunta începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Director general al Societăţii.         ...

Anunţ Important 

Subscrisa, INDUSTRIAL PARC SRL, cu sediul în GALAȚI, Calea Prutului nr.304, Jud. GALAȚI, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul GALAȚI sub J17/458/2003, având Cod Unic de Înregistrare RO15339073, reprezentată prin directorul general...

Anunţ Important 

Subscrisă, INDUSTRIAL PARC SRL, cu sediul în GALAȚI, Calea Prutului nr.304, Jud. GALAȚI, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul GALAȚI sub J17/458/2003, având Cod Unic de Înregistrare RO15339073, reprezentată prin directorul general...