ANUNȚ EXTERNALIZARE SERVICII CONTABILE

Subscrisa, INDUSTRIAL PARC SRL, cu sediul în GALAȚI, Calea Prutului nr.304, Jud. GALAȚI, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul GALAȚI sub J17/458/2003, având Cod Unic de Înregistrare RO15339073, reprezentată prin directorul general...

ANUNȚ EXTERNALIZARE SERVICII MENTENANȚĂ IT

Subscrisa,  INDUSTRIAL PARC SRL,  cu sediul în GALAȚI, Calea Prutului nr.304, Jud. GALAȚI, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul GALAȚI sub J17/458/2003, având Cod Unic de Înregistrare RO15339073, reprezentată prin directorul...

Anunţ Important – 21 martie 2023

Industrial Parc SRL organizează licitaţie pentru: închiriere/drept de superficie teren operaţional cu suprafaţă de 115.483 mp, închiriere pavilion administrativ P+2 cu suprafaţa de 1.305,15 mp.Licitaţia va avea loc în data de 30 martie 2023, ora 10.00, la sediul RA...

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

09.03.2023 Industrial Parc SRL Galați, anunță demarea procedurii de obținere a studiului de fezabilitate și a ofertelor de preț pentru lucrări de reparație și revizie a punctelor TRAFO, după cum urmează: Realizarea unui nivel de tensiune = medie tensiune 20KV. Revizie...

ANUNȚ EXTERNALIZARE SERVICII DE CONSULTANȚĂ JURIDICĂ.

16.01.2023 Având in vedere dezvoltarea activității , Industrial Parc SRL, solicită încheierea unui Contract de consultanță juridică, din sursă externă.Persoanele fizice sau juridice interesate de această colaborare sunt rugate să trimită o ofertă până Joi 19.01.2022...