Parcul Industrial

Prima alegere pentru investitori pe granita de Est a Uniunii Europene

 

Anunţ Important 

23 Ianuarie 2024

 

Industrial Parc SRL organizează licitaţie pentru:
– închiriere/drept de superficie și folosință, teren brownfield cu suprafaţă de 115.483 mp,
– dare în folosință-pavilion administrativ P+2 cu suprafaţa de 1.305,15 mp.
Licitaţia va avea loc în data de 01 februarie 2024, ora 10.00, la sediul RA Zona Liberă Galaţi, str. Al. I. Cuza, Bloc Cristal.
Informaţii suplimentare şi caietul de sarcini aferent licitaţiei pot fi obţinute la adresa de mail [email protected] .

 

 

 

 

Regulament revizuit de Organizare, Funcționare și Dezvoltare a parcului industrial, Industrial Parc SRL Galați, aprobat in ședința Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 71 din 20.01.2023

Codul Etic Parculindustrial Galati 2023

Anunț Important

6 Decembrie 2023

Subscrisa, INDUSTRIAL PARC SRL, cu sediul în GALAȚI, Calea Prutului nr.304, Jud. GALAȚI, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul GALAȚI sub J17/458/2003, având Cod Unic de Înregistrare RO15339073, reprezentată prin directorul general Udriș Cristian formulăm prezenta:
Cerere ofertă pentru pentru curatenie si intretinere spatii exterioare.

Mai jos va atașăm caietul de sarcini aferent serviciilor.

Caiet de sarcini pentru curatenie si intretinere spatii exterioare.

Vă solicităm să ne transmiteți ofertele dvs. până în data de 13.12.2023, ora 12:00, pe adresa de e-mail: [email protected], sau în plic sigilat depus la registratura societăți.

Anunț Important

16 Noiembrie 2023

Subscrisa, INDUSTRIAL PARC SRL, cu sediul în GALAȚI, Calea Prutului nr.304, Jud. GALAȚI, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul GALAȚI sub J17/458/2003, având Cod Unic de Înregistrare RO15339073, reprezentată prin directorul general Udriș Cristian formulăm prezenta:
Cerere ofertă pentru pentru lucrări reparații acoperiș imobil(sediul Parcului)

Mai jos va atașăm caietul de sarcini aferent lucrărilor.

Caiet de sarcini pentru lucrări reparații acoperiș imobil-Parcul Industrial Galați

Vă solicităm să ne transmiteți ofertele dvs. până în data de 23.11.2023, ora 12:00, pe adresa de e-mail: [email protected], sau în plic sigilat depus la registratura societăți.

Anunț Important

23 octombrie 2023

Industrial Parc SRL organizează licitație pentru:

   

   • închiriere/drept de superficie teren operațional cu suprafață de 115.483 mp,

   • închiriere pavilion administrativ P+2 cu suprafață de 1.305,15 mp.
    Licitația va avea loc în data de 01 noiembrie 2023, ora 10.00, la sediul RA Zona Liberă Galați, str. Al. I. Cuza, Bloc Cristal.
    Informații suplimentare și caietul de sarcini aferent licitației pot fi obținute la adresa de mail [email protected] .

  Anunt Important

  12.09.2023

  Subscrisa, INDUSTRIAL PARC SRL, cu sediul în GALAȚI, Calea Prutului nr.304, Jud. GALAȚI, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul GALAȚI sub J17/458/2003, având Cod Unic de Înregistrare RO15339073, reprezentată prin directorul general Udriș Cristian formulăm prezenta:
  Cerere ofertă pentru pentru servicii de paza.

  Mai jos va atașăm caietul de sarcini aferent serviciilor.

  Caiet de sarcini pentru servicii de paza .

  Vă solicităm să ne transmiteți ofertele dvs. până în data de 21.09.2023, ora 12:00, pe adresa de e-mail: [email protected], sau în plic sigilat depus la registratura societății.

   

  Anunt Important

   

   

  31.08.2023

   

  Subscrisa, INDUSTRIAL PARC SRL, cu sediul în GALAȚI, Calea Prutului nr.304, Jud. GALAȚI, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul GALAȚI sub J17/458/2003, având Cod Unic de Înregistrare RO15339073, reprezentată prin directorul general Udriș Cristian formulăm prezenta:
  Cerere ofertă pentru pentru servicii de paza.

  Mai jos va atașăm caietul de sarcini aferent serviciilor.

  Caiet de sarcini pentru servicii de paza .

  Vă solicităm să ne transmiteți ofertele dvs. până în data de 11.09.2023, ora 12:00, pe adresa de e-mail: [email protected], sau în plic sigilat depus la registratura societății.

   

  Anunt Important

  31.08.2023

   

  Subscrisa, INDUSTRIAL PARC SRL, cu sediul în GALAȚI, Calea Prutului nr.304, Jud. GALAȚI, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul GALAȚI sub J17/458/2003, având Cod Unic de Înregistrare RO15339073, reprezentată prin directorul general Udriș Cristian formulăm prezenta:
  Cerere ofertă pentru pentru curatenie si intretinere spatii exterioare.

  Mai jos va atașăm caietul de sarcini aferent serviciilor.

  Caiet de sarcini pentru curatenie si intretinere spatii exterioare.

  Caiet de sarcini pentru curatenie si intretinere spatii exterioare.

  Vă solicităm să ne transmiteți ofertele dvs. până în data de 11.09.2023, ora 12:00, pe adresa de e-mail: [email protected], sau în plic sigilat depus la registratura societății.

  Anunt Important

  13.06.2023

  Subscrisa, INDUSTRIAL PARC SRL, cu sediul în GALAȚI, Calea Prutului nr.304, Jud. GALAȚI, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul GALAȚI sub J17/458/2003, având Cod Unic de Înregistrare RO15339073, reprezentată prin directorul general Udriș Cristian formulăm prezenta:
  Cerere ofertă pentru pentru igienizarea bazin apă.

  Mai jos va atașăm caietul de sarcini aferent serviciilor.

  Caiet de sarcini pentru igienizarea bazin apă.

  Vă solicităm să ne transmiteți ofertele dvs. până în data de 16.06.2023, ora 12:00, pe adresa de e-mail: [email protected], sau în plic sigilat depus la registratura societății.

  Anunt important

  25.05.2023

  Subscrisa, INDUSTRIAL PARC SRL, cu sediul în GALAȚI, Calea Prutului nr.304, Jud. GALAȚI, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul GALAȚI sub J17/458/2003, având Cod Unic de Înregistrare RO15339073, reprezentată prin directorul general Udriș Cristian formulăm prezenta:
  Cerere ofertă pentru lucrări de reparații pentru stația de pompare, revizie grup electrogen.

  Mai jos va atașăm caietul de sarcini aferent serviciilor.

  Caiet de sarcini lucrări de reparații

  Vă solicităm să ne transmiteți ofertele dvs. până în data de 29.05.2023, ora 12:00, pe adresa de e-mail: [email protected], sau în plic sigilat depus la registratura societății.

  Anunț important

  05.05.2023

  Subscrisa, INDUSTRIAL PARC SRL, cu sediul în GALAȚI, Calea Prutului nr.304, Jud. GALAȚI, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul GALAȚI sub J17/458/2003, având Cod Unic de Înregistrare RO15339073, reprezentată prin directorul general Udriș Cristian formulăm prezenta:
  Cerere ofertă pentru lucrări de reparații și igienizare bazin apa și stație pompare.

  Mai jos va atașăm caietul de sarcini aferent serviciilor.

  Caiet de sarcini lucrări de reparații

  Vă solicităm să ne transmiteți ofertele dvs. până în data de 11.05.2023, ora 14:00, pe adresa de e-mail: [email protected], sau în plic sigilat depus la registratura societății.

  Anunț important

  04.05.2023

  Subscrisa, INDUSTRIAL PARC SRL, cu sediul în GALAȚI, Calea Prutului nr.304, Jud. GALAȚI, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul GALAȚI sub J17/458/2003, având Cod Unic de Înregistrare RO15339073, reprezentată prin directorul general Udriș Cristian formulăm prezenta:
  Cerere ofertă furnizare servicii de auditare a situațiilor financiare 2022-2024.

  Mai jos va atașăm caietul de sarcini aferent serviciilor.

  Caiet de sarcini

  Vă solicităm să ne transmiteți ofertele dvs. până în data de 10.05.2023, ora 14:00, pe adresa de e-mail: [email protected], sau în plic sigilat depus la registratura societății.

  Anunț Concurs

  13.04.2023

  Societatea Industrial Parc SRL Galați anunță scoaterea la concurs în ziua de 24.04.2023, ora 10.00, la sediul societății, a unui post vacant, pe perioada determinată , pentru funcția de consilier juridic.
  activitatea va fi desfășurata în cadrul societății Industrial Parc SRL.

    

   ANUNȚ EXTERNALIZARE SERVICII CONTABILE
   23.03.2023

   Subscrisa, INDUSTRIAL PARC SRL, cu sediul în GALAȚI, Calea Prutului nr.304, Jud. GALAȚI, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul GALAȚI sub J17/458/2003, având Cod Unic de Înregistrare RO15339073, reprezentată prin directorul general Udriș Cristian formulăm prezenta:
   Cerere ofertă furnizare servicii de contabilitate.
   Prin care vă solicităm să ne transmiteți până în data de 29.03.2023, ora 12:00, pe adresa de e-mail: [email protected], oferta Dvs. privind efectuarea serviciilor de contabilitate, în următoarele condiții:
   • Ofertantul să fie membru CECCAR.
   • Valoarea contractului de furnizare servicii de contabilitate nu va fi modificată cel puțin 3 luni.
   Serviciile furnizate trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:
   • Supervizarea, verificarea și eventual modificarea sistemului actual de evidență contabilă a Industrial Parc SRL.
   • Emiterea facturilor și trimiterea lor către ANAF(e factură),efectuarea contabilității de gestiune a Industrial Parc SRL.
   • Organizarea si efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor în contabilitate, cronologic și sistematic, potrivit planului de conturi și a normelor legale.
   • Întocmirea și arhivarea documentelor justificative și a registrelor contabile.
   • Verificarea corectitudinii înregistrărilor contabile.
   • Urmărirea permanentă a legislației din domeniul financiar-contabil, respectarea ei și propuneri de îmbunătățire a modului de înregistrare contabilă.
   • Propunerea de strategii fiscale.
   • Stabilirea obligațiilor de plată lunare, trimestriale, întocmirea documentelor de plată, stabilirea obligațiilor aferente salariilor.
   • Întocmirea și verificarea statelor de salarii.
   • Întocmirea și depunerea la autorități a tuturor declarațiilor fiscale.
   • Întocmirea și verificarea balanței, a bilanțului anual, depunerea bilanțului contabil anual.
   • Realizarea contului de rezultate, a tabloului de disponibilități.
   • Întocmirea de situațiilor financiare și a rapoartelor lunare, trimestriale și anuale cât și la solicitarea AGA, CA, a directorului Industrial Parc SRL, sau a altor persoane abilitate.
   • Întocmirea BVC-ului pe anul în curs.
   • Întocmirea execuției bugetare trimestriale.
   • Completarea, verificarea efectuarea obligațiilor fiscale către stat, urmărirea efectuării plăților și încasărilor.
   • Elaborarea documentației complete pentru obținerea de credite bancare.
   • Întocmirea și verificarea registrului de casă, a jurnalelor de vânzări și cumpărări, registrului jurnal.
   • Obținerea certificatelor de atestare fiscală pentru Industrial Parc SRL.
   • Să reprezinte societatea în fața Administrației Finanțelor Publice, dacă este necesar.
   • Sa asigure suport la controalele efectuate de autorități.
   • Sa asigure activitatea de control financiar de gestiune.

   Așteptăm cu interes oferta Dvs.!

   ANUNȚ EXTERNALIZARE SERVICII MENTENANȚĂ IT

   23.03.2023

   Subscrisa,  INDUSTRIAL PARC SRL,  cu sediul în GALAȚI, Calea Prutului nr.304, Jud. GALAȚI, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul GALAȚI sub J17/458/2003, având Cod Unic de Înregistrare RO15339073, reprezentată prin directorul general Udriș Cristian formulăm prezenta:

   Cerere ofertă furnizare servicii de mentenanță IT

   Prin care vă solicităm să ne transmiteți până în data de 29.03.2023, ora 12:00, pe adresa de e-mail: [email protected], oferta Dvs. privind efectuarea serviciilor de Mentenanța IT, în următoarele condiții:

     

     • Furnizare de servicii de reparare si întreținere echipamente de calcul (PC) si periferice informatice,

     • servicii de asistenta hardware si software server,

     • furnizare de servicii de reparare si întreținere mașini de fotocopiat si imprimante ,

     • Servicii de hosting pagina web www.parculindustrialgalati.ro

    Așteptăm cu interes oferta Dvs.!

    Anunţ Important

    21.03.2023

    Industrial Parc SRL organizează licitaţie pentru:

      

      • închiriere/drept de superficie teren operaţional cu suprafaţă de 115.483 mp,

      • închiriere pavilion administrativ P+2 cu suprafaţa de 1.305,15 mp.
       Licitaţia va avea loc în data de 30 martie 2023, ora 10.00, la sediul RA Zona Liberă Galaţi, str. Al. I. Cuza, Bloc Cristal.
       Informaţii suplimentare şi caietul de sarcini aferent licitaţiei pot fi obţinute la adresa de mail [email protected] .

     ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

     09.03.2023

     Industrial Parc SRL Galați, anunță demararea procedurii de obținere a studiului de fezabilitate și a ofertelor de preț pentru lucrări de reparație și revizie a punctelor TRAFO, după cum urmează:

       

       • Realizarea unui nivel de tensiune = medie tensiune 20KV.

       • Revizie Post transformare = celule medie tensiune.

       • Tablou distribuție joasa tensiune.

       • Transformator cu izolație in ulei 20kV/0,4kV.

       • Cabluri medie tensiune, cabluri joasa tensiune.

       • Emitere Buletine de verificare(PRAM) pentru transformatoare si cabluri.
        Societățile comerciale interesate sunt rugate să trimită oferte, până miercuri 15 martie 2023 ora 13.00, pe adresa [email protected].
        Relații suplimentare la telefon 0740.538.694.

      ANUNȚ EXTERNALIZARE SERVICII DE CONSULTANȚĂ JURIDICĂ.

      16.01.2023

      Având in vedere dezvoltarea activității , Industrial Parc SRL solicită încheierea unui Contract de consultanță juridică, din sursă externă.
      Persoanele fizice sau juridice interesate de această colaborare sunt rugate să trimită o ofertă până Joi 19.01.2023 ora 13.00 pe adresa [email protected].
      Informații suplimentare la telefon: 0740538694

      ANUNŢ CONCESIUNE INDUSTRIAL PARC SRL GALAŢI

      29.11.2022 ora 13:00

      Oportunităţi de afaceri:
      Industrial Parc SRL Galaţi oferă spre concesiune:

        

        • teren în suprafaţă de 115.483 mp, cu următoarele utilităţi: apă curentă/canalizare, curent electric.

        • Pavilion administrativ – P+2 cu o suprafaţă de 1.305,15 mp.

        • Informaţii suplimentare şi caietul de sarcini aferent licitaţiei pot fi obţinute la adresa de email: [email protected].

        • Licitaţia va avea loc în data de 12 decembrie 2022, ora 10.00, la bloc Cristal, etajul 2, (Zona Liberă Galaţi), str. Al. I. Cuza.

       ANUNŢ ÎNCHIRIERE/CONCESIONARE INDUSTRIAL PARC SRL GALAŢI

       27.10.2022 ora 00:00

         

         • Suprafaţă utilă pentru construcţii: 154.585 mp, din care 25.952 mp situaţi la malul Dunării cu o deschidere de 197 ml.

         • Hală – suprafaţă 1.127 mp.

         • Pavilion administrativ – P+2 cu o suprafaţă de 1.305,15 mp. Informaţii suplimentare şi caietul de sarcini aferent licitaţiei pot fi obţinute la adresa de email: [email protected]. Licitaţia va avea loc în data de 07 noiembrie 2022, ora 10.00, la bloc Cristal, etajul 2, (Zona Liberă Galaţi).

        Anunt Important

        07.10.2022 ora 10:00

        INDUSTRIAL PARC SRL GALAȚI, ACHIZIȚIONEAZĂ SERVICII DE EVALUARE TERENURI ȘI CONSTRUCȚII, ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII / CONCESIONARII, AFLATE ÎN PROPRIETATEA PARCULUI INDUSTRIAL .

        INFORMAȚII SUPLIMENTARE PE ADRESA DE MAIL [email protected]

        AȘTEPTĂM OFERTELE DVS. PANA MIERCURI 12 OCTOMBRIE ORA 15:00 PE ADRESA DE MAIL [email protected]

        Anunt Important

        03.05.2022 ora 10:00

        INDUSTRIAL PARC SRL GALAȚI, OFERĂ SPRE ÎNCHIRIERE  TEREN IN SUPRAFAȚĂ DE 5 hectare DIN CARE: – SUPRAFAȚĂ UTILA PENTRU CONSTRUCȚII 3.67 hectare; – HALA DE DEPOZITARE 1127mp; – PAVILION ADMINISTRATIV P+2 1364mp. LICITATIA VA AVEA LOC IN DATA DE 13.05.2022 ORA 11:00 LA SEDIUL SOCIETATII DIN CALEA PRUTULUI NR.304, MAI MULTE INFORMATII PE ADRESA [email protected]

        ANUNT IMPORTANT

        18.02.2022 ora 10:00

        INDUSTRIAL PARC SRL GALAȚI, OFERĂ SPRE ÎNCHIRIERE  TEREN IN SUPRAFAȚĂ DE 5 hectare DIN CARE: – SUPRAFAȚĂ UTILA PENTRU CONSTRUCȚII 3.67 hectare; – HALA DE DEPOZITARE 1127mp; – PAVILION ADMINISTRATIV P+2 1364mp. LICITATIA VA AVEA LOC IN DATA DE 03.03.2022 ORA 11:00 LA SEDIUL SOCIETATII DIN CALEA PRUTULUI NR.304, MAI MULTE INFORMATII PE ADRESA [email protected]

        ANUNT IMPORTANT

        16.02.2022 ora 15:00

        INDUSTRIAL PARC SRL GALAȚI, ACHIZIȚIONEAZĂ SERVICII DE EVALUARE PROPRIETĂȚI IMOBILIARE TEREN ȘI CLĂDIRI ( 2 TERENURI ȘI 5 CLĂDIRI), INFORMAȚII SUPLIMENTARE PE ADRESA DE MAIL [email protected]

        ASTEPTAM OFERTELE DVS. PANA MARTI 22 FEBRUARIE ORA 12:00 PE ADRESA DE MAIL [email protected]

        ANUNT IMPORTANT

        10.12.2021 ora 10:00

        INDUSTRIAL PARC SRL GALAȚI, OFERĂ SPRE ÎNCHIRIERE / CONCESIUNE TEREN IN SUPRAFAȚĂ DE 5 hectare DIN CARE: – SUPRAFAȚĂ UTILA PENTRU CONSTRUCȚII 3.67 hectare; – HALA DE DEPOZITARE 1127mp; – PAVILION ADMINISTRATIV P+2 1364mp. AȘTEPTĂM SCRISOAREA DE INTENTIE A SOCIETĂȚII DUMNEAVOASTRĂ PE ADRESA [email protected] PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII LEGATE DE TEREN, HALA ȘI PAVILION ADMINISTRATIV ACCESAȚI LINKUL

        De ce Galati?

        \

        Mediu academic cu traditie

        Acesta furnizeaza forta de munca inalt calificata si calificata;
        \

        A doua mare aglomerare urbana

        Galati-Braila reprezinta a doua mare aglomerare urbana din Romania;
        \

        De la siderurgie la mecatronica

        Orientarea spre domenii noi, multidisciplinare, a generat crestere economica a zoneie et dolore magna aliqua.
        \

        Nod de trafic comercial

        Transportul rutier, feroviar si naval asigura conexiuni rapide pe diverse axe geografice;
        \

        Facilitati transport

        Dispune de retele de cale ferata cu ecartament si lat si standard si de docuri;
        \

        Proiect de tunel sub Dunare

        Deja s-a aprobat studiul de fezabilitate premergator demararii investitiei;
        \

        Pozitie strategica

        Este situat la granita cu Republica Moldova si Ucraina, la 80 de km de Marea Neagra;
        \

        Existenta Zonei Libere Galati

        Dispune de retele de cale ferata cu ecartament si lat si standard si de docuri;
        \

        Unicul parc de software

        In cadrul parcului sunt deschise centre de cercetare si dezvoltare, in colaborare cu universitatile;

        De ce Romania?

        Romania – avantaje competitive
        In ultimii ani investitorii au inceput sa aprecieze avantajele competitive ale Romaniei, aceasta devenind o piata interesanta si din ce in ce mai exploatata la randamente ridicate.
        • Romania, membra UE
        • Romania, membra NATO
        • Romania, membra a organizatiilor internationale ONU si alte, cum ar fi: FMI, OSCE, OMC
        • Romania este cea mai mare piata din Europa de Sud-Est
        • Romania are o locatie strategica
        • Mediul de afaceri din Romania competitiv
        • Mediul academic din Romania furnizeaza forta de munca inalt calificata si calificata

        Parcul Industrial Galati, motor al dezvoltarii economice​

        Parcul Industrial Galati manifesta permanent o deschidere si preocupare continua a promovarii imaginii firmelor din cadrul parcului industrial si se implica activ in organizarea de participari la targuri, expozitii si simpozioane sau organizarea periodica de conferinte de presa.
        “Parcul Industrial din Galati reprezinta un mediu propice pentru investitori din toate punctele de vedere. Beneficiaza de  forta de munca inalt calificata, facilitati fiscale, suportul autoritatilor locale, suntem flexibili si, poate cel mai important factor, suntem singurul oras ce beneficiaza de cinci mijloace diferite de transport: rutier, pe apa (fluvial si maritim) si pe cale ferata (normala si larga). “​
        Cristian Udris

        Director