TRANSPARENTA DECIZIONALA SI ACCES LA INFORMATII PUBLICE

1. a) Componenta AGA și Consiliului de Administrație al Industrial Parc SRL Galați

nr. crt Nume si prenume Functie (interimar/final) CV Data incepere mandat Declaratii de avere – interese Afiliere politica
1 Susma Eduard titular CV 28.08.2023

Declarație de interese; 

Declarație de avere

2 Poalelungi Dumitru supleant CV 28.08.2023

Declarație de interese;

Declarație de avere

b) Componenta Directori – cu contracte de mandat 

nr. crt Nume si prenume Functie CV Data incepere mandat Declaratii de avere – interese Afiliere politica
1 UDRIS CRISTIAN Director general provizoriu CV 28.08.2023

Declarație de interes;

  Declarație de avere

2 Brînzan Claudiu Președinte CV 28.08.2023

Declarație de interese;

 Declarație de avere

3 Mihai Marian Membru CV 28.08.2023

Declarație de interese;

 Declarație de avere

c) Politica de salarizare a administratorilor si a directorului general 

 • Indemnizatie Director General (extras contract de mandat DG cu remuneratia)
 • Indemnizatii membrii CA (HCL de numire unde apare remuneratia CA)
 • Raport Remuneratii Administratori si Directori 2022, 2023

2. PROCEDURA DE SELECTIE A MEMBRILOR C.A. SI A DIRECTORILOR

3. SCRISORI DE ASTEPTARI

4. CONTRACTE DE MANDAT

5. Situatia cheltuielilor cu personalul, a investitiilor, a dotarilor, a datoriilor catre bugetul de stat / institutiile de credit / partenerii comerciali si a subventiilor operationale in perioada 2021-2023

 

6. Servicii si bunuri produse de catre societate in interes public:

7. Obiectivul de politica publica al societatii;

Planul de administrare al Industrial Parc

 

8. Situatii de risc din domeniul de activitate al societatii

 • Raport Evaluare Riscuri Identificate la nivelul SC Industrial Parc SRL Galati (urmeaza)

9. Planul de integritate al intreprinderii si mecanismul de raportare de catre avertizorii in interes public a incalcarilor legii

 • Declaratia privind asumarea agendei de integritate organizationala in conf. cu prevederile HG 1269 din 17.12.2021 si Plan de integritate al SC Industrial Parc SRL Galati privind implementarea prevederilor HG 1269 din 17.12.2021 a SNA pe perioada 2021-2025 (urmeaza)

10. Raportul de audit extern Industrial Parc

Rapoarte audit independent 2022

Rapoarte audit independent 2023

11. Raportul anual asupra activitatii intreprinderii

Rapoarte ale Consiliului de Administratie al SC Industrial Parc SRL 2022

Rapoarte ale Consiliului de Administratie al SC Industrial Parc SRL 2023

Alte documente de interes public

 • Raport AGA  evaluare performante SC Parc Industrial Galati 2023

12 Situatii financiare SC Industrial Parc SRL Galati

2021

2022

2023 Bilanț

13 Rapoarte ale comitetului de nominalizare si remunerare

 1. Codul de etica al SC Industrial Parc srl Galati

15. Rapoarte de activitate directori ai  SC Industrial Parc SRL

Raport DG 2023 Parc Industrial

16. Rapoarte de evaluare a activitatii directorilor

Accesul la informatii de interes public

ART. 1 – Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României. – extras din: LEGEA Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public publicata in Monitorul Oficial nr. 663 din 23 octombrie 2001
In conformitate cu „Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public” puteti accesa:

 1. a) Legea nr 544 din 2001 – descarcare legea 544/2001
 2. b) HOTĂRÂRE Nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public – descarca HG 123/2002

E-petitie

Prin PETIŢIE se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin postă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi si instituţii publice. (art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările ulterioare)

Petitiile pot fi transmise catre Industrial Parc SRL Galati prin una din urmatoarele modalitati:

 • prin transmiterea prin posta pe adresa ……….
 • prin posta electronica la adresa
 • prin depunere la Registratura, conform urmatorului program: Luni – Joi (9.00 -16.00) si Vineri (9.00-13.00).